Серпянка German 5см x90см из стекловолокна, паутинка

+993 62 657222  

Каталог товаров

В наличии

Способы оплаты

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Доставка


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 1-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabat ş., Büzmeýin, Änew ş. çäginde 2 sagadyň dowamynda eltip bermek
15,96 man.
- +
Купить
Купить в 1 клик
Обзор

Обзор

Серпянка German 5см x90см из стекловолокна, паутинка

Подробнее

Технические характеристики

Описание

Описание и обзор:: Серпянка German 5см x90см из стекловолокна, паутинка

Malýar setka (bant-keçe).Ini: 5sm.Uzynlygy: 90m.Gips işleri wagtynda, daşarky izolýasiýa ulgamlarynda, döwülen gipsleri dikeltmekde, öz-özüni tekizlemek üçin pollary berkitmek, gapy we penjire çarçuwalarynyň diwarlara ýanaşýan ýerlerini berkitmek üçin ulanylýar.
Технические характеристики

Технические характиристики: Серпянка German 5см x90см из стекловолокна, паутинка

Отзывы
Мы используем cookies для хранения информации. Вы соглашаетесь с этим, используя сайт далее.