Сушилка для посуды Türkmen Şöhle

+993 62 657222  

Каталог товаров

В наличии

Способы оплаты

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Доставка


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 1-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabat ş., Büzmeýin, Änew ş. çäginde 2 sagadyň dowamynda eltip bermek
43,93 man.
- +
Купить
Купить в 1 клик
Обзор

Обзор

Сушилка для посуды пластиковая Türkmen Şöhle

Подробнее

Технические характеристики

Описание

Описание и обзор:: Сушилка для посуды Türkmen Şöhle

Aşhana üçin gap-gaç guradylýan ölçegi: 44x35sm Reňki: Çal
Öndüriji: Türkmenistan
Технические характеристики

Технические характиристики: Сушилка для посуды Türkmen Şöhle

Отзывы
Мы используем cookies для хранения информации. Вы соглашаетесь с этим, используя сайт далее.