Sowadyjy Hitachi R-WB600PUC9 GBW

+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

В наличии

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 1-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabat ş., Büzmeýin, Änew ş. çäginde 2 sagadyň dowamynda eltip bermek
17 808,80 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
Купить в 1 клик
Обзор

Обзор

Sowadyjy Hitachi R-WB600PUC9 GBW

Подробнее

Технические характеристики

Описание

Описание и обзор:: Sowadyjy Hitachi R-WB600PUC9 GBW

GÖRNÜŞI
French-door (iki taraplaýyn açylýan)
UMUMY GÖWRÜMI
415 l
DOŇDURYJY KAMERANYŇ GÖWRÜMI
107 l
SOWADYJY KAMERANYŇ GÖWRÜMI
308 l
KAMERA SANY
2
SOWADYJY KONTURLAR
2
KOMPRESSOR GÖRNÜŞI
inwertor
DOŇDURYJY KAMERANYŇ ERETME ULGAMY
No Frost
SOWADYJY KAMERANYŇ ERETME ULGAMY
No Frost
DOŇDURYJYNYŇ ÝERLEŞIŞI
aşakda (çekilip açylýan)
DOLANDYRMA
sensor
ENERGIÝA SARP EDIJILIK SYNPY
A+
FUNKSIÝA
gapy ýapylma indikatory
AÝRATYNLYKLARY
gapy aýnadan timarlanan, gizlenip duran gapy tutawaçlary
SES DEREJESI
40 dB
ÖLÇEGLERI B * I * G
179.5 * 68 * 76 sm
AGRAMY
92 kg
ÖNDÜRIJI ÝURT
Taýland
KEPILLIK
3 ýyl
Технические характеристики

Технические характиристики: Sowadyjy Hitachi R-WB600PUC9 GBW

Отзывы
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.