Sowadyjy Hitachi R-B410PUC6 BBK

+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

В наличии

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 1-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabat ş., Büzmeýin, Änew ş. çäginde 2 sagadyň dowamynda eltip bermek
10 184,90 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
Купить в 1 клик
Обзор

Обзор

Sowadyjy Hitachi R-B410PUC6 BBK

Подробнее

Технические характеристики

Описание

Описание и обзор:: Sowadyjy Hitachi R-B410PUC6 BBK

SOWADYJYNYŇ GÖRNÜŞI
adaty
KAMERALARYŇ SANY
iki kameraly
GAPY SANY
2
UMUMY GÖWRÜMI
330 l
SOWADYJY KAMERANYŇ GÖWRÜMI
215 l
DOŇDURYJY KAMERANYŇ GÖWRÜMI
115 l
ERETME ULGAMY
No Frost
DOŇDURYJY KAMERANYŇ ÝERLEŞIŞI
aşakda
KOMPRESSOR GÖRNÜŞI
inwertor
DOLANDYRMA GÖRNÜŞI
elektron
DISPLEÝ
LED
ENERGIÝA SARP EDIJILIK SYNPY
А+
ENERGIÝA SARP EDIŞ
285 kWtsag/ýyl
AÝRATYNLYKLARY
Gizlenen gapy tutawaçy
BOÝY
190 sm
INI
60 sm
ÇUŇLUGY
65 sm
AGRAMY
75 kg
ÖNDÜRIJI ÝURT
Taýland
KEPILLIK
3 ýyl
Технические характеристики

Технические характиристики: Sowadyjy Hitachi R-B410PUC6 BBK

Отзывы
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.