Электро ударная дредь Wokin 784150,Входная мощность: 500Вт напряжение: 220-240 В Частота удара: 0-46400 bpm

+993 62 657222  

Каталог товаров

В наличии

Способы оплаты

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Доставка


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 1-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabat ş., Büzmeýin, Änew ş. çäginde 2 sagadyň dowamynda eltip bermek
442,46 man.
- +
Купить
Купить в 1 клик
Обзор

Обзор

Электро ударная дредь,Wokin 784150 Входная мощность: 500Вт напряжение: 220-240 В Частота удара: 0-46400 bpm

Подробнее

Технические характеристики

Описание

Описание и обзор:: Электро ударная дредь Wokin 784150,Входная мощность: 500Вт напряжение: 220-240 В Частота удара: 0-46400 bpm

Gural görnüşi Urguly
Kuwwat 500 Wt
Kartrijiň görnüşi açarly
Elektrik tory
Çakyň diametri 13 mm
1 2900 aýlaw tizliginde tizlik
Urulýanlaryň sany 46400 urgy / min
Buraw diametri polat 13 mm
Buraw diametri beton 13 mm
Buraw diametri 25 mm
Set şnurunyň uzynlygy 2 m
Buraw çuňlugynyň çäklendirijisi bar
Goşmaça tutawaç bar
Öndüriji Wokin
Технические характеристики

Технические характиристики: Электро ударная дредь Wokin 784150,Входная мощность: 500Вт напряжение: 220-240 В Частота удара: 0-46400 bpm

Отзывы
Мы используем cookies для хранения информации. Вы соглашаетесь с этим, используя сайт далее.