Клапан-предохранитель для водонагревателя,Varte UT-3532, красный Тип G

+993 62 657222  

Каталог товаров

В наличии

Способы оплаты

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Доставка


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 1-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabat ş., Büzmeýin, Änew ş. çäginde 2 sagadyň dowamynda eltip bermek
60,68 man.
- +
Купить
Купить в 1 клик
Обзор

Обзор

Клапан-предохранитель для водонагревателя,Varte UT-3532, красный Тип G

Подробнее

Технические характеристики

Описание

Описание и обзор:: Клапан-предохранитель для водонагревателя,Varte UT-3532, красный Тип G

Klapan suw gyzdyryjy ulgamynda uly orun alýar. Ol boýleriň sowuk suw giriş tarapyna dakylýar.
Ýerine ýetirýän işi boýleriň içindaki howany sazlaýar. Dakylmadyk ýagdaýýynda boýleriň deşilmegine getirýär.
Rezbesiniň diametri 15mm.
Технические характеристики

Технические характиристики: Клапан-предохранитель для водонагревателя,Varte UT-3532, красный Тип G

Отзывы
Мы используем cookies для хранения информации. Вы соглашаетесь с этим, используя сайт далее.