Dekor lýustralar bilen potolokda goýmak üçin "Ak hünji", AHL-02

+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

В наличии

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 1-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabat ş., Büzmeýin, Änew ş. çäginde 2 sagadyň dowamynda eltip bermek
31,91 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
Купить в 1 клик
Обзор

Обзор

Dekor lýustralar bilen potolokda goýmak üçin "Ak hünji",  AHL-02

Подробнее

Технические характеристики

Описание

Описание и обзор:: Dekor lýustralar bilen potolokda goýmak üçin "Ak hünji", AHL-02

Ak hunji potolok lepkasy.Polistiroldan ýasaldy.Radius:600mm. Şekil galyplary, potolok üçin bezelen bezeg elementidir. Şekil galyplary potology wizual bezär, giňişligi artdyrar. Dogry saýlanan beýiklik galyplary, meýilleşdirilen we saýlanan stil boýunça içerki önümiň 30 göterimini doldurýar. Potagny, potolony döwrebap klassikleriň içki böleginde birneme çuňluk we zest bilen bezemek isleseňiz, kolleksiýamyzda esasanam siziň üçin lakoniki, ýumşak, gyzykly stilde şekillendirilýär.
Технические характеристики

Технические характиристики: Dekor lýustralar bilen potolokda goýmak üçin "Ak hünji", AHL-02

Отзывы
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.