Tester sifrawoý WOKIN 551001

+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

В наличии

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 1-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabat ş., Büzmeýin, Änew ş. çäginde 2 sagadyň dowamynda eltip bermek
299,64 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
Купить в 1 клик
Обзор

Обзор

Tester sifrawoý WOKIN 551001

Подробнее

Технические характеристики

Описание

Описание и обзор:: Tester sifrawoý WOKIN 551001

Тип    Мультиметр
Индикация    цифровая
Постоянное напряжение    300 В
Переменное напряжение    2 В, 20 В, 200 В, 300 В
Постоянный ток    200 A, 2 A, 20 A, 200 A, 300 A
Переменный ток    2 A, 20 A, 200 A, 10 A
Сопротивление    200 мОм, 20 мОм, 200 мОм, 2 мОм, 2420 мОм
Тест диодов    да
Прозвон цепей    да
Режим запоминания данных    да
Питание    1х 9В
Производитель    Wokin
Технические характеристики

Технические характиристики: Tester sifrawoý WOKIN 551001

Отзывы
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.