Tozan sorujy akamulýatorly Hitachi PV-XL2K 240C CG

+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

В наличии

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 1-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabat ş., Büzmeýin, Änew ş. çäginde 2 sagadyň dowamynda eltip bermek
4 609,80 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
Купить в 1 клик
Обзор

Обзор

Tozan sorujy akamulýatorly Hitachi PV-XL2K 240C CG

Подробнее

Технические характеристики

Описание

Описание и обзор:: Tozan sorujy akamulýatorly Hitachi PV-XL2K 240C CG

GÖRNÜŞI
Simsiz
ARASSALAMA GÖRNÜŞI
Gury
TOZAN ÝYGNAÝJY GÖRNÜŞI
Konteýner
TOZAN ÝYGNAÝJYŇ GÖWRÜMI
350 ml
AKKUMULÝATORDAN IŞLEÝÄN WAGTY
45 min
YŞYKLANDYRMA
Bar
NASADKALAR
2-si 1-de nasadka, çotga, ýumşak üstler üçin nasadka
IÝMITLENDIRME
Akkumulýator
ÖLÇEGLERI, REŇKI WE AGRAMY

INI
23 sm
BOÝY
118 sm
KORPUS REŇKI
Altyn
AGRAMY
1,5 kg
KEPILLIK
1 ýyl
Технические характеристики

Технические характиристики: Tozan sorujy akamulýatorly Hitachi PV-XL2K 240C CG

Отзывы
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.