Skwažina nasos Агрегат ЭЦВ 6-10-185, 8kw, Liwny, Russiýa

+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

В наличии

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 1-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabat ş., Büzmeýin, Änew ş. çäginde 2 sagadyň dowamynda eltip bermek
18 419,50 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
Купить в 1 клик
Обзор

Обзор

Skwažina nasos Агрегат ЭЦВ 6-10-185, 8kw, Liwny, Russiýa

Подробнее

Технические характеристики

Описание

Описание и обзор:: Skwažina nasos Агрегат ЭЦВ 6-10-185, 8kw, Liwny, Russiýa

Погружной центробежный насос вертикального типа, предназначен для подъема воды из скважин в промышленных, частных и городских системах водоснабжения. Может представлять собой бытовую насосную станцию. Специально сконструирован для подачи больших объемов глубинных вод на поверхность.
Внутренний диаметр обсадной трубы скважины, дюйм - 6
Подача, м³/ч — 10
Напор, м — 185
Мощность двигателя, кВт — 8
Частота вращения, об/мин — 3000
Технические характеристики

Технические характиристики: Skwažina nasos Агрегат ЭЦВ 6-10-185, 8kw, Liwny, Russiýa

Отзывы
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.