Yag bedreli pistolet howaly 45L INGCO AGL02451

+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

В наличии

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 1-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabat ş., Büzmeýin, Änew ş. çäginde 2 sagadyň dowamynda eltip bermek
3 675,23 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
Купить в 1 клик
Обзор

Обзор

Yag bedreli pistolet howaly 45L INGCO AGL02451

Подробнее

Технические характеристики

Описание

Описание и обзор:: Yag bedreli pistolet howaly 45L INGCO AGL02451

Göwrümi: 45L
Silindriň ölçegleri: 365x430mm
Basyş gatnaşygy: 50: 1
Iş basyşy: 6-8bar
Maks. sarp ediş: 850g / min
Maks. suwuklyk basyşy: 400bar
Silindriň diametri: 70mm
Howanyň sarp edilişi: 250L/min@6.2bar
1/4 "" suw süzgüji bilen giriş we çykyş howa sazlaýjy
Ýag gysyş şlangy: 5m
Технические характеристики

Технические характиристики: Yag bedreli pistolet howaly 45L INGCO AGL02451

Отзывы
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.