Perforator SDS urguly Wokin 32 mm 1500 W 785701

+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

В наличии

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 1-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabat ş., Büzmeýin, Änew ş. çäginde 2 sagadyň dowamynda eltip bermek
1 292,91 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
Купить в 1 клик
Обзор

Обзор

Perforator  SDS urguly Wokin 32 mm 1500 W 785701

Подробнее

Технические характеристики

Описание

Описание и обзор:: Perforator SDS urguly Wokin 32 mm 1500 W 785701

SDS-goşmaça kartrij
Işleýiş tertibi 3
Kuwwatlylygy 1500 Wt
Boş tizlik 780 aýlaw
Täsir ýygylygy 4300 urgy / min
Iş tizliginiň sany 1
Täsir energiýasy 5.5 J.
Maks. buraw diametri (agaç) 50 mm
Maks. buraw diametri (metal) 13 mm
Maks. buraw diametri (beton) 32 mm
Elektrik tory
Goşmaça tutawaç bar
Öndüriji Wokin
Технические характеристики

Технические характиристики: Perforator SDS urguly Wokin 32 mm 1500 W 785701

Отзывы
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.